800 213 213

Obnovení plného provozu poboček 15. února 2021

RBP, zdravotní pojišťovna oznamuje, že od pondělí 15. února 2021 obnovuje původní otevírací dobu na všech pobočkách. Přesto doporučuje si před návštěvou pobočky ověřit aktuální provozní dobu pro veřejnost.

Současně žádá všechny klienty, aby maximálně omezili osobní návštěvy a využívali elektronický kontakt!

Pro komunikaci s pojišťovnou doporučuje používat bezplatnou infolinku RBP 800 213 213, aplikaci my213, Facebook, e-mail rbp@rbp-zp.cz nebo datovou schránku (edyadmh).

Veškerá potvrzení a žádosti můžete zasílat poštou, žádosti o úhradu příspěvku naleznete zde.

Do 28.02.2021 akceptujeme žádosti o úhradu preventivních a bonusových programů zaslané na e-mail rbp@rbp-zp.cz nebo datovou schránkou na edyadmh (netýká se vyúčtování náhrad cestovních nákladů soukromým vozidlem). Důležitou podmínkou je současné zaslání vyplněné žádosti - Tiskopisu „žádost o úhrady příspěvku preventivní péče“.


Vaše RBP

PÁTEK 12.3. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Brzy uveřejníme...

Přejít Přejít