800 213 213

Výsledky voleb do samosprávných orgánů RBP, zdravotní pojišťovny

Dne 19. 4. 2021 zasedala Ústřední volební komise RBP, zdravotní pojišťovny, která v souladu s § 10f odst. 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, stanovila pořadí kandidátů na člena orgánu zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. Ve skupině zaměstnavatelů a OSVČ bylo pořadí kandidátů stanoveno podle součtu částek rozsahu odvedeného pojistného přiděleného jednotlivým kandidátům. Ve skupině zaměstnanců a OBZP bylo pořadí kandidátů stanoveno podle součtu hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty. Dle výše uvedeného bylo pořadí kandidátů stanoveno Ústřední volební komisí takto:

SPRÁVNÍ RADA

skupina zaměstnavatelé a OSVČ

1. Ing. Jan Březina

2. Mgr. Jan Solich

3. Ing. David Hájek 

4. Ing. Pavel Jílek 

5. Ing. Michal Kuča.

Náhradníci:

1. Ing. et Ing. Petr Hanzlík

Kandidáti Ing. Pavel Kaša, MBA a Ing. Radka Naňáková, MBA, neobdrželi žádný hlas.

skupina zaměstnanci a OBZP:

1. Rostislav Palička

2. Bc. Monika Němcová

3. Jiří Waloszek

4. Ing. Martin Káňa

5. Libor Slavík.

Náhradníci:

1. Ing. Ivana Sedláčková

2. Marian Wawrzacz

3. Vítězslav Sznapka.

DOZORČÍ RADA

skupina zaměstnavatelů a OSVČ:

1. Ing. Radim Tabášek

2. Ing. Jiří Bubík, MBA

3. Ing. David Vínovský.

Náhradníci:

1. Mgr. Blanka Studená, LL.M.

skupina zaměstnanců a OBZP:

1. Štefan Pintér

2. Jana Křístková 

3. Marta Milchová.

Náhradníci:

1. Zuzana Sargová

2. Ing. Pavel Hadrava, Ph.D.

Oba orgány začnou pracovat v novém složení od 1. července 2021.


V Ostravě 20. 4. 2021

Ing. Antonín Klimša, MBA

výkonný ředitel