800 213 213

Volby 2021

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO SPRÁVNÍ RADY A VOLEB DO DOZORČÍ RADY RBP, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

RBP, zdravotní pojišťovna, se sídlem Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 476 73 036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 554 (dále jen „RBP“), podle § 10a odst. 4 písm. a) zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje volby do své Správní rady a do své Dozorčí rady.

Označení orgánu RBP, do kterého se volby konají a označení skupiny plátců pojistného, která je v těchto volbách oprávněna hlasovat

Správní rada

Do Správní rady jsou oprávněny hlasovat dvě skupiny plátců pojistného. První skupinou jsou zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné, druhou skupinou jsou zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů. Osobou bez zdanitelných příjmů se rozumí osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky, po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatně výdělečné činnosti a není za ni plátcem pojistného stát.

Dozorčí rada

Do Dozorčí rady jsou oprávněny hlasovat dvě skupiny plátců pojistného. První skupinou jsou zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné, druhou skupinou jsou zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů. Osobou bez zdanitelných příjmů se rozumí osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky, po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatně výdělečné činnosti a není za ni plátcem pojistného stát.

Počet volených členů příslušného orgánu RBP v jednotlivých skupinách plátců pojistného

Správní rada

Skupina plátců pojistného zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné:
- počet volených členů: 5

Skupina plátců pojistného zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů:
- počet volených členů: 5

Dozorčí rada

Skupina plátců pojistného zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné:
- počet volených členů: 3

Skupina plátců pojistného zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů:
- počet volených členů: 3

Datum, do kdy lze podat přihlášku ke kandidatuře na člena příslušného orgánu RBP

Termín pro podání přihlášek činí 2 měsíce ode dne vyhlášení voleb. Přihlášku ke kandidatuře na člena příslušného orgánu RBP lze podat nejpozději do 15. 3. 2021.

Termín konání voleb

Volby do Správní rady a volby do Dozorčí rady RBP v obou skupinách plátců pojistného se konají ve dnech 14. 4, 15. 4. a 16. 4. 2021.

Další informace o volbách do Správní a Dozorčí rady RBP jsou dostupné na www.rbp213.cz

V Ostravě dne 15. 1. 2021

Ing. Antonín Klimša, MBA
výkonný ředitel

Ke stažení:

PÁTEK 12.3. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Brzy uveřejníme...

Přejít Přejít