800 213 213

Úřední deska

Úřední deska slouží ke zveřejnění nedoručitelné korespondence pojištěnců tzv. veřejnou vyhláškou podle § 53b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v případě, kdy není znám pobyt nebo sídlo účastníka řízení nebo pokud se účastník řízení na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil, nezdržuje.

RBP, zdravotní pojišťovna doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 26d zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění písemnosti, které jsou významné pro plnění povinností plátce pojistného.

Zveřejnění vyvěšením na dobu 15 dnů provede zdravotní pojišťovna doručení zásilky s tím, že 15. den vyvěšení je dnem doručení.

Oznámení o místě uložení písemností, uložených u RBP, zdravotní pojišťovny, Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00, Ostrava.

Úřední deska

OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Vyvěšeno dne:

 

Oznámení dle seznamu budou sejmuta dne

 


Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.