800 213 213

Novinky v oblasti preventivních a bonusových programů 21. ledna 2020

Na co se mohou naši klienti těšit v roce 2020?
Projděte si přehled novinek v oblasti preventivních a bonusových programů RBP.

Děti a mládež do 18 let

  • Pro děti jsme rozšířili nabídku ozdravných pobytů o vysokohorský ozdravný pobyt pro děti ve věku 8-15 let, které trápí opakující se onemocnění horních cest dýchacích a alergie. Na tento pobyt přispěje RBP částkou až 10.000,- Kč. Pobyt musí probíhat ve vysokohorské lokalitě, tj. v minimální nadmořské výšce 800 m n.m., v oblasti mimo bezprostřední blízkost velkých aglomerací a rušných dopravních komunikací a čistota ovzduší musí odpovídat cíli ozdravného pobytu, kterým je zlepšení zdravotního stavu dětí.

Pro všechny

  • Pro všechny skupiny pojištěnců jsme zavedli příspěvek na podiatrické ošetření u diabetiků, které lze čerpat poskytovatelů podiatrických služeb uvedených na stránkách České podiatrické společnosti,
  • Zrakově postižení mohou využít našeho příspěvku na kompenzační pomůcky,
  • Onkologickým pacientům je k dispozici příspěvek na paruky a epitézy.

Pro pojištěnce od 18 let

  • Pro pojištěnce od 18 let jsme zavedli příspěvek na nákup volně prodejných léčivých a podpůrných přípravků na odvykání kouření zakoupených v lékárně: náplastí, pastilek, ústních sprejů, žvýkaček apod.

Maminky po porodu

  • Pro maminky po porodu nově přispíváme na nákup hygienických vložek s obsahem nanostříbra. 

Senioři

  • Velkou novinkou pro pojištěnce od 65 let je možnost slučování limitu až do výše 10 000,- Kč na očkování nehrazené ze zdravotního pojištění. V tomto případě mohou získat část, nebo i celou výši ročního příspěvku 1 000 Kč od kteréhokoliv pojištěnce RBP, zdravotní pojišťovny (pojištěnec + max. 9 osob). Celkově lze tedy tímto způsobem zvýšit příspěvek až na 10 000 Kč.

Podrobné informace o nabídkách fondu prevence RBP jsou k dispozici na našich webových stránkách preventivního a bonusového programu nebo na kterékoli z našich poboček.

Vaše RBP

PÁTEK 25.9. od 9:00 do 12:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: uveřejníme ve středu

Přejít