800 213 213

Nové zálohy OSVČ a platby OBZP pro rok 2021 15. prosince 2020

Vážení pojištěnci,

pokud patříte do kategorie OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) nebo OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů), zkontrolujte si prosím výši hrazených minimálních záloh nebo plateb pojistného, které se pravidelně každoročně mění.

Nová minimální výše zálohy na pojistné u OSVČ  činí 2 393,- Kč

S účinností od 1. ledna 2021 je stanovena nová minimální záloha na pojistné u OSVČ ve výši 2 393,- Kč. Změnu výše zálohy si musí upravit OSVČ, která má podnikání jako hlavní činnost a výše zálohy na pojistné byla dosud nižší než 2 393,- Kč.  Pokud začne OSVČ v roce 2021 podnikat a podnikání je hlavní činností, musí uhradit zálohy na pojistné ve výši 2 393,- Kč. 

Nová platba pojistného u OBZP činí 2 052,- Kč

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od ledna 2021 je stanovena i nová výše pojistného osob bez zdanitelných příjmů, která činí 13,5 % z minimální mzdy, tj. 13,5 % z částky 15 200. Nová výše platby pojistného činí 2 052,- Kč.

Nezapomeňte, že splatnost nové výše pojistného u OBZP a záloh u OSVČ je poprvé za měsíc leden 2021 a je potřebné ji uhradit nejpozději do 8. února 2021, kdy musí být částka pojistného připsána na příslušný účet zdravotní pojišťovny.

Vaše RBP.

Adventní
kalendář