800 213 213

Nezapomeňte se pojistit při cestě do zahraničí! 14. července 2019

Stalo se již samozřejmostí, že při běžných cestách do okolních států si nezapomínáme přibalit svůj průkaz zdravotního pojištění (EHIC), který nám může pokrýt potřebu běžného ošetření. Nepokryje však veškerou zdravotní péči, proto všem našim pojištěncům doporučujeme uzavřít si cestovní pojištění. Z tohoto pojištění je hrazeno více nákladů než ze zákonného pojištění, které pojištěnci vyplývá z vlastnictví EHIC nebo z mezinárodních smluv.

Základní pojištění léčebných výloh pro běžné turistické pobyty hradí náklady vynaložené na nutné a neodkladné léčení stabilizující stav z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu v zahraničí do limitu 100 milionů Kč, a to za lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přepravu do nejbližšího zařízení poskytujícího zdravotní služby, asistenční službu, přepravu vážně nemocného nebo zraněného do místa bydliště a repatriaci, ošetření zubním lékařem pro utišení bolesti. Pro naše pojištěnce do 18 let za 10 Kč/den, nad 18 let za 15 Kč/den pro územní oblast Evropa.

K základnímu pojištění lze pro běžnou turistickou cestu sjednat i další připojištění, a to úrazové, odpovědnosti za škodu na zdraví i majetku a odcizení zavazadel.

Víte o tom, že jsme jedinou zdravotní pojišťovnou, která umí pojistit všechna rizika za jednotnou cenu na přepážkách i online

Cestovní pojištění můžete osobně sjednat na všech pracovištích RBP nebo on-line prostřednictvím webu www.rbp213.cz.
Zde nebo na bezplatné infolince 800 213 213 jsou také k dispozici podrobné sazebníky a Všeobecné podmínky cestovního pojištění.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí zajišťuje RBP prostřednictvím České pojišťovny, a.s.

Podrobnější informace k cestovnímu pojištění lze získat na kterékoliv pobočce RBP, webu www.rbp213.cz nebo na bezplatné telefonní lince 800 213 213.

Každý pátek od 9:00 na Facebooku RBP

Téma týdne: Bonusy a registrace k RBP

Přejít