800 213 213

Na zdraví!

Česká republika patří střídavě na 3 – 5. místo v užívání alkoholu na světě. V prvopočátku všeho je určitě vhodné si říci, jak se můžeme na alkohol a jeho vliv na nás vůbec dívat. Proč zvedáme sklenici a připíjíme „Na zdraví“!? O pozitivních účincích alkoholu na naše zdraví jistě najdeme nejeden výzkum. Umím si představit, že např. červené víno může svědčit našemu krevnímu oběhu, pivo doplňovat vitamin B. Když přičteme ještě úspěch i v psycho – sociální rovině, jsme díky alkoholu odvážnější, aktivnější, svižněji dokážeme reagovat na komplikace v životě, alkohol může zvednout náladu, spojovat lidi, přinášet inspiraci, úlevu.  Je součástí rituálu, které náš život kotví, tradic pro pocit sounáležitosti. Tuto pozitivní bilanci ale dokážeme rozpoznat v návaznosti na množství užití alkoholu. O prospěšném působení hovoříme, pokud je množství vypitého alkoholu decentní – užitím necelého 1 dcl vína se této podobě neškodného pití přibližujeme. A mluvíme o výrazně vyšších hodnotách vypitého alkoholu za den, kterými se více jak milion Čechů dostává na úroveň komplikovaného zátěžového pití. Pokud se tato hodnota opakovaně a násobně zvyšuje, je negativní dopad alkoholu na náš život neodmyslitelný.

Tak trochu jiná železná košile

Pravidelné pití alkoholu je také rizikové z hlediska rozvoje závislosti. Říkáte si: „jak ale poznám, kde je hranice mezi bezpečným pitím a závislostí?“ Nejbezpečnější je samozřejmě nepít vůbec. Existují ale ukazatele, podle kterých můžeme poznat, jak na tom s pitím jsme. Taková nejzákladnější laická diagnostika zní: „alkohol mi jakýmkoliv způsobem negativně zasahuje do jedné z hlavních součástí života (peníze, zdraví, vztahy, práce, bydlení, volný čas).“

  • Stává se, že upřednostníte pití alkoholu před koníčkem?
  • Dalo Vám už někdy Vaše okolí (partner/ka, kamarádi, rodina…) najevo, že Vaše pití není ok a měli byste s tím něco dělat?
  • Stalo se Vám někdy, že propijete peníze a pak nemáte třeba na jídlo?
  •  Měli už jste někdy díky alkoholu zdravotní komplikace (úrazy, zažívací problémy…)?
  • Nebyli jste si někdy jisti, když jedete ráno do práce autem, zda nemáte ještě zbytkový alkohol?

Pokud jste odpověděli alespoň na jednu otázku ano, je to signál toho, že Váš vztah k alkoholu by si zasloužil minimálně revizi. Například 28 dnů v měsíci únoru přináší novou příležitost zastavit se a užít si čas bez alkoholu. Ano, mluvím o kampani suchý únor, která se stává stále více oblíbenou výzvou na světě i u nás. Umím si představit, že odepření právě tohoto moku může být pro mnoho lidí nepředstavitelným zásahem do každodenních zvyků a rituálů.

Nabízí se otázka v aktuální covidové situaci v naší republice, jak se postarat o bezproblémové pití nebo úplnou abstinenci, co můžeme dělat proto, abychom se nepropili k závislosti či problémovému pití? Jak můžeme snížit důležitost a hodnotu alkoholu v našem běžném užívání? Pití alkoholu je v nezanedbatelné míře provázáno s jistou ritualizací. Jinými slovy je pro nás pití alkoholu v určitých situacích prostě zvyk. Asi takové nejznámější rituály mohou být třeba pivo ke guláši nebo láhev vína večer u televize. Rituálů jako takových může být ale nepřeberné množství. Ženy si mohou častěji dávat víno u domácích prací, naopak muži mohou být zvyklí otevřít si pivo k povinnostem kolem domu (sekání trávy, řezání dřeva…). A právě práce s rituály může být jedna z možností, jak vědomě pracovat se svým pitím.

  • Jako první krok je třeba si uvědomit, jaké rituály osobně mám.
  • Dalším krokem je hledání možností, čím mohu alkohol v daných rituálech nahradit.
  • Jako poslední krok je pak samotné převedení do praxe. Jako konkrétní příklad si můžeme uvést třeba zvyk otevřít si lahev vína s partnerem večer u televize. Jaké mám tedy možnosti náhrady za víno? Mohu zkusit různé nealkoholické nápoje (džusy, čaje, smoothies…), případně jít cestou různých tzv. snacků (sýry, tyčinky, ovoce…), apod. Možností je spousta.

Je také důležité připravit se na případné neúspěchy. Přece jen pracujeme se zvyklostmi, které máme již nějakou dobu zažité a ty většinou nejsou jednoduché změnit ze dne na den. Je dobré se tedy trochu obrnit trpělivostí, připravit se na případný neúspěch (i ten může být důležitý, minimálně nám dává informaci, že tudy cesta nevede) a vytrvat.

Změna je vždy možná

Alkohol plní v našich životech místo, které je jindy prázdné, nevíme si s ním rady. Samotný ale potíže neřeší, s užitím alkoholu máte vlastně hned problémy dva. Se střízlivou hlavou je jistě každá obtíž řešitelnější.

 Již jako malé děti se ze všeho nejdříve naučíme promlouvat sami k sobě, hovoříme svým vnitřním hlasem. Proč tohoto úžasného umu nevyužít i pro odkrytí právě těchto diskomfortních zón? Dále reálně zhodnoťte svůj vztah k alkoholu a zkuste své rituály s pitím změnit, přidat něco nového - co vám může udělat radost, uvolnit stres, napětí, smutek. V případě, kdy se Vám nepodaří přetrhnout nic, která vás s alkoholem pojí, je užitečné na sobě pracovat na místech k tomu určených, kde se Vám dostane pochopení, podpory, informací i cenných doporučení: Svépomocná skupina např. nejrozšířenější Anonymní alkoholici, nezisková organizace např. Modrý kříž, Renarkon, ambulance klinických psychologů, adiktologická centra. Je přece fajn v tom nebýt sám!

Adventní
kalendář