800 213 213

Magnetická rezonance do 2 týdnů 19. února 2020

Potřebujete zajistit termín vyšetření magnetickou rezonancí? Obraťte se na nás, zařídíme vám termín do 2 týdnů.

V RBP se dlouhodobě věnujeme hledání cest ke zkvalitňování způsobů, jakými je poskytována zdravotní péče a spolupráce se zdravotnickými zařízeními. V únoru 2020 jsme odstartovali Magnet 213, pilotní projekt včasného zajištění vyšetření na magnetické rezonanci. Díky spolupráci se čtyřmi zdravotnickými zařízeními dokážeme našim pojištěncům zprostředkovat termín vyšetření do dvou týdnů od indikace vašeho vyšetření.

Cílem projektu Magnet 213 je odstranit dlouhé čekací doby na vyšetření magnetickou rezonancí pro naše pojištěnce. Uzavřeli jsme dohodu se 4 poskytovateli tohoto vyšetření, kteří garantují provedení vyšetření v nejbližším možném termínu, maximálně pak do 2 týdnů od indikace výkonu.

„Rozhodli jsme se zjistit reálný stav čekací doby na vyšetření magnetickou rezonancí, mimo jiné i proto, že naši pojištěnci toto vyšetření poměrně často potřebují. Zjistili jsme, že pouze málo pacientů ví o tom, že se s požadavkem na zajištění vyšetření mohou obracet na svoji zdravotní pojišťovnu a příslušný termín si sjednávají individuálně. V takových případech pak nebývá výjimkou čekací doba v řádu měsíců. U našich dlouholetých partnerů, kterými jsou Fakultní nemocnice Ostrava, Karvinská hornická nemocnice, SAGENA s.r.o. ve Frýdku-Místku a Lékařský servis a.s. v Havířově, jsme našli pochopení a společně rozjíždíme projekt, jehož výsledkem bude centralizovaný, řízený systém objednávek vyšetření. Pojištěncům RBP poskytneme komfortnější službu a zajistíme zkrácení čekací doby na indikovaná vyšetření magnetickou rezonancí, která z různých důvodů potřebují,“ říká Antonín Klimša, výkonný ředitel RBP, zdravotní pojišťovny.

Jak to funguje?

  • lékař indikuje potřebu Vašeho vyšetření prostřednictvím magnetické rezonance a vypíše Vám žádanku,
  • Vy kontaktujete naši bezplatnou zákaznickou linku 800 213 213,
  • zjistíme dostupné termíny v jednom z našich partnerských zařízení,
  • nabídneme Vám dostupný termín na konkrétním diagnostickém pracovišti,
  • Vámi zvolený termín zarezervujeme,
  • Vy se dostavíte k samotnému vyšetření v dohodnutém termínu.

Partnerská zařízení poskytující vyšetření magnetickou rezonancí

  • Fakultní nemocnice Ostrava
  • Karvinská hornická nemocnice
  • SAGENA s.r.o.., Frýdek-Místek
  • Lékařský servis a.s., Havířov

„Je potřeba zdůraznit, že termíny využitelné v rámci projektu Magnet 213 žádným způsobem neomezí stávající kapacity diagnostických pracovišť. Naše spolupráce je založena na zvýšení počtu dostupných termínů, což diagnostikům umožňuje mimo jiné lepší vytížení pracovišť, která představují investice v řádech milionů korun. Od tohoto principu objednávek si slibujeme také další zkrácení nutné čekací doby, dokonce až na dva týdny, což je potenciálně velký posun vpřed,“ vysvětluje Antonín Klimša.

Výhod pilotního projektu Magnet 213 mohou využít všichni pojištěnci RBP, zdravotní pojišťovny.

CHCI PŘEJÍT K RBP CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI BÝT POJIŠTĚNCEM RBP

Neváhejte - zaregistrujte se a začněte čerpat z řady výhod a benefitních programů.

Registrovat on-line