800 213 213

Lhůta pro podání přehledu OSVČ daňovým poradcem 20. května 2019

Nejpozději 1. srpna 2019 musí OSVČ podat vyúčtování přehledu, které bylo zpracováno daňovým poradcem. Nenechávejte předložení přehledu OSVČ na poslední chvíli.