800 213 213

Letní dny zdraví - koupaliště Hodonín

Pravdě do očí

Hodonín, letní koupaliště v Hodoníně | 17.7.2019 10:00 – 15:00
Přijměte naše pozvání na akci Pravdě do očí. V areálu letního koupaliště na vás čeká pestrý program, zábava a soutěže pro dospělé i děti.

V průběhu celého dne budou pro návštěvníky připraveny poradenské služby k tématům   zdravé opalování, zásady pitného režimu, zátěž teplem, prevence alimentárních nákaz a virové žloutenky typu A, poradna HIV. Oblastní spolek Českého červeného kříže poskytne ukázku záchrany tonoucího. Protáhnout se  můžete během lekce Jógy se Sašou.

Těšíme se na vás ve Stanu zdraví RBP, kde budou připraveny zajímavé aktivity, poradenství zaměřené na podporu zdravého životního stylu, měření  tělesného složení a test zrakové ostrosti ve spolupráci s Gemini optika.

Vaše RBP