800 213 213

Květen - Měsíc boje proti obezitě 1. května 2020

Květen jsme vyhlásili měsícem boje proti obezitě. S tím souvisí i speciální časově limitovaný bonus, který můžete uplatnit právě v květnu 2020.

Pro děti můžete čerpat příspěvek až do výše 1 000 Kč na aktivity v programu STOB (stop obezitě) nebo na konzultace v oblasti snižování nadváhy a obezity u obezitologa, dietologa nebo nutričního terapeuta (neplatí pro konzultace u výživových poradců).

Pro uživatele my213 jsme připravili možnost čerpat zvýšený příspěvek na sportovní aktivity až do výše 1 000 Kč na nákup permanentky na tyto aktivity (vždy ale ve výši max 50 % z ceny permanentky).

Pro čerpání těchto bonusů stačí přinést platný doklad totožnosti, kartičku bankovního účtu (v případě první žádosti nebo po změně účtu) a účtenku ne starší než dva měsíce. Tyto doklady je nutné předložit v období od 1. do 31. května 2020. Pro přiznání nároku na finanční příspěvek je rozhodující datum předání na pracoviště RBP nebo razítko pošty.


Maminky, soutěžíme!

Téma týdne: uveřejníme ve středu

Přejít