800 213 213

Jedete na lyže nebo cestujete za exotikou? 21. listopadu 2019

Nezapomeňte se při cestě do zahraničí pojistit u lídra trhu na pobočce RBP nebo on-line na www.rbp213.cz!

V letošním roce RBP eviduje již 36 652 uzavřených pojistných smluv na léčebné výlohy v zahraničí, z toho 13 944 bylo sjednáno on-line na www.rbp213.cz
Hranice pojistného plnění léčebných výloh je 100 000 000 Kč. Cena pro pojištěnce RBP do 18 let je 10 Kč/den, nad 18 let pak 15 Kč/den pro územní oblast Evropa.
K základnímu pojištění lze pro běžnou turistickou cestu sjednat i další připojištění, a to úrazové, odpovědnosti za škodu na zdraví i majetku a odcizení zavazadel. Na pobočce RBP lze sjednat i připojištění storna zájezdu.

Podrobnější informace k cestovnímu pojištění lze získat na kterékoliv pobočce RBP, webu www.rbp213.cz nebo na bezplatné telefonní lince 800 213 213.