800 213 213

Informace pro běžence z Ukrajiny - pojištěnce RBP 20. července 2022

Zdravotní pojišťovna RBP upozorňuje pojištěnce z řad ukrajinských uprchlíků na změnu zákona týkající se úhrad zdravotního pojištění. Občané Ukrajiny, kteří získali „vízum za účelem strpění“ mají nově povinnost po 150 dnech od udělení dočasné ochrany kontaktovat svoji zdravotní pojišťovnu a nahlásit ji, kdo za ně bude dále hradit zdravotní pojištění. Zda zaměstnavatel, stát nebo každý sám za sebe.

V praxi to znamená, že se každý dospělý občan Ukrajiny ve věku od 18 do 64 let musí nejpozději do osmi dnů od vypršení stopadesátidenní lhůty ozvat zdravotní pojišťovně RBP a výše uvedenou skutečnost jí na základě novely zákona nahlásit.

Upozorňujeme, že pro děti do 18 let a seniory 65 a více let se nic nemění. Jejich zdravotní pojištění bude nadále platit stát i po uplynutí stanovené 150 denní lhůty.

Informační letáky s podrobnými informacemi naleznete ke stažení v příloze této zprávy v češtině, ruštině a ukrajinštině.

Vaše RBP