800 213 213

Desatero pro klienty RBP 23. dubna 2020

  1. Stále preferujeme komunikaci elektronickou poštou nebo telefonicky na čísle 800 213 213, u které byla nově zřízena služba přepisu hovoru do textové podoby, vhodná pro seniory a neslyšící osoby.
  2. Od 20. 4. postupně znovu otevíráme pobočky RBP. Podrobnosti a další aktuální informace naleznete na našem bezbariérovém webu  www.rbp213.cz.
  3. Pro konzultace o zdravotním stavu a problémech využívejte i nonstop službu Lékař na telefonu – 840 111 245.
  4. Sledujte sérii instruktážních videí RBP k ochraně před Covid-19. Videa naleznete na webu a Facebooku RBP.
  5. Od 1. dubna v rámci programu „Zdraví ve svých rukou“ poskytujeme příspěvek 500 Kč na nákup roušek, respirátorů a desinfekčních přípravků na ruce s obsahem alkoholu.
  6. Využívejte aplikaci my213 a získejte příspěvek na soukromé preventivní vyšetření koronaviru ve vybraných zařízeních ve výši až 500 korun.
  7. Doklady k čerpání bonusových a preventivních programů budeme akceptovat i po stanovené dvouměsíční lhůtě, nebo je zašlete poštou společně s vyplněnou žádostí o úhradu příspěvků.
  8. Platnost návrhů na lázeňskou péči, na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, na umístění dítěte v ozdravovně a na umístění dítěte v dětské odborné léčebně, které byly schváleny nejpozději dne 23. 3. 2020 prodlužujeme do 31.12.2020,  nejdéle však do nejzazšího data pro zahájení péče dle přílohy č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb.
  9. Lékařům umožňujeme předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem (po telefonu/mailu/videohovoru apod.).
  10. Pro osoby samostatně výdělečně činné je lhůta pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019 stanovena nejpozději do 3. srpna 2020. Doplatek je splatný do 8 dnů po podání přehledu OSVČ, tedy nejpozději do 11. srpna 2020. OSVČ nemají povinnosti zaplatit zálohu do minimální výše za březen až srpen 2020. OSVČ, která má povinnost k úhradě zálohy vyšší než 2 352,- Kč, může rozdíl nad tuto minimální částku za období březen 2020 až srpen 2020 uhradit až v rámci vypořádání přehledu za rok 2020. Pro podání přehledu OSVČ využívejte elektronické podání přes aplikaci my213. Od hrazení pojistného nejsou zproštěny osoby bez zdanitelných příjmů ani zaměstnavatelé.

Maminky, soutěžíme!

Téma týdne: uveřejníme ve středu

Přejít