800 213 213

Desatero pro klienty RBP 23. dubna 2020

  1. Stále preferujeme komunikaci elektronickou poštou nebo telefonicky na čísle 800 213 213, u které byla nově zřízena služba přepisu hovoru do textové podoby, vhodná pro seniory a neslyšící osoby.
  2. Od 20. 4. postupně znovu otevíráme pobočky RBP. Podrobnosti a další aktuální informace naleznete na našem bezbariérovém webu  www.rbp213.cz.
  3. Pro konzultace o zdravotním stavu a problémech využívejte i nonstop službu Lékař na telefonu – 840 111 245.
  4. Sledujte sérii instruktážních videí RBP k ochraně před Covid-19. Videa naleznete na webu a Facebooku RBP.
  5. Od 1. dubna v rámci programu „Zdraví ve svých rukou“ poskytujeme příspěvek 500 Kč na nákup roušek, respirátorů a desinfekčních přípravků na ruce s obsahem alkoholu.
  6. Využívejte aplikaci my213 a získejte příspěvek na soukromé preventivní vyšetření koronaviru ve vybraných zařízeních ve výši až 500 korun.
  7. Doklady k čerpání bonusových a preventivních programů budeme akceptovat i po stanovené dvouměsíční lhůtě, nebo je zašlete poštou společně s vyplněnou žádostí o úhradu příspěvků.
  8. Platnost návrhů na lázeňskou péči, na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, na umístění dítěte v ozdravovně a na umístění dítěte v dětské odborné léčebně, které byly schváleny nejpozději dne 23. 3. 2020 prodlužujeme do 31.12.2020,  nejdéle však do nejzazšího data pro zahájení péče dle přílohy č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb.
  9. Lékařům umožňujeme předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem (po telefonu/mailu/videohovoru apod.).
  10. Pro osoby samostatně výdělečně činné je lhůta pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019 stanovena nejpozději do 3. srpna 2020. Doplatek je splatný do 8 dnů po podání přehledu OSVČ, tedy nejpozději do 11. srpna 2020. OSVČ nemají povinnosti zaplatit zálohu do minimální výše za březen až srpen 2020. OSVČ, která má povinnost k úhradě zálohy vyšší než 2 352,- Kč, může rozdíl nad tuto minimální částku za období březen 2020 až srpen 2020 uhradit až v rámci vypořádání přehledu za rok 2020. Pro podání přehledu OSVČ využívejte elektronické podání přes aplikaci my213. Od hrazení pojistného nejsou zproštěny osoby bez zdanitelných příjmů ani zaměstnavatelé.

PÁTEK 7.8. od 9:00 do 12:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: Online poradenství s Krajskou hygienickou stanicí MSK

Přejít