800 213 213

DEN ZDRAVÍ S RBP V ZOO OSTRAVA

Ostrava, areál zoologické zahrady
18. května 2019 | 10:00-17:00 hodin

RBP, zdravotní pojišťovna vás zve do ostravské zoologické zahrady na oblíbenou akci s názvem Den zdraví s RBP.

Dospělí pojištěnci RBP jistě ocení bezplatný vstup, který platí i pro nově zaregistrované pojištěnce, dále bezplatné odborné měření srdce (přednášková místnost nad restaurací Saola), zraku (kiosek vedle hlavní cesty), tlaku, cholesterolu, osteoporózy či zdravotnickou poradnu (výukové centrum u opiček) a kontrolu znamének (nad restaurací Saola).
Nově budou mít k dispozici také možnost bezplatné anonymní kontroly na HIV (poblíž statku) a informační službu o programech RBP a její činnosti.

Všichni dětští návštěvníci se mohou těšit na tradiční soutěžně zábavný program v amfiteátru a třech dalších vybraných místech Zoo nebo na soutěžní cestu „Medová stezka“ se čtyřmi zastaveními. Po celou dobu sobotního programu pro ně bude nachystáno malování na obličej.
Zoologická zahrada k vaší dobré náladě přispěje ještě o něco krásnějším a modernějším areálem a řadou nově narozených mláďátek.

Přijďte s námi strávit příjemný den a potěšit sebe i své děti. Těšíme se na vás!

Vaše RBP