800 213 213

Den zdraví s RBP v Zoo Ostrava odložen na rok 2021 15. června 2020

Naše Dny zdraví v Zoo Ostrava si získaly oblibu mezi veřejností. Dospělým návštěvníkům je obvykle k dispozici bezplatná diagnostika tělesného složení, bezplatné odborné měření srdce, zraku,  tlaku, cholesterolu, osteoporózy či zdravotnická poradna. Všichni dětští návštěvníci si v loňském roce užili také soutěžně zábavný program v amfiteátru a třech dalších vybraných místech Zoo nebo na soutěžní cestě „Medová stezka“ se čtyřmi zastaveními.

Po pečlivém zvážení všech případných rizik jsme se však v roce 2020 rozhodli tuto veřejnou akci přesunout na září 2021.  „Po celou dobu koronavirové pandemie jsme zvažovali, zda tuto oblíbenou akci společně se Zoo Ostrava v tomto roce uskutečníme. Přestože se v současné době jeví, že jsme pandemii úspěšně zvládli, podzimní prognózy jsou stále nejasné a podzimní návrat pandemie může být reálný,“ uvádí ředitel pro marketing PhDr. Robert Hruška. 

Jako zdravotní pojišťovna se soustřeďujeme v první řadě na zdravotní rizika našich klientů i široké veřejnosti. Jsme si plně vědomi možného nebezpečí, proto jsme z důvodů náročnosti přípravy takové akce již nyní rozhodli, že pro letošní rok akci neuskutečníme a soustředíme se na přípravu Dne zdraví v Zoo Ostrava v září roku 2021.

Vaše RBP

PÁTEK 18.9. od 9:00 do 12:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: Proč se přeregistrovat k RBP a jak to udělat.

Přejít