800 213 213

Den zdraví RBP v ostravské zoologické zahradě 9. května 2022

Po dvouleté kovidové přestávce se do nabídky akcí RBP vrací velmi oblíbený Den zdraví v areálu Zoo Ostrava. Letos to bude v sobotu 28. května od 9 do 17 hodin.

Pro naše pojištěnce i další návštěvníky je kromě příjemného pobytu v zoologické a současně botanické zahradě, která letos slaví 71 let od svého založení, připraven i pestrý zábavný program pro všechny věkové skupiny.

Poradenské stánky o správné životosprávě a zdravém životním stylu, informační servis o aktivitách RBP, preventivní měření krevního tlaku a činnosti srdce na kardiografu, který snímá a zaznamenává elektrickou aktivitu srdce nebo měření osteoporózy – hustoty kostí.

Připravujeme i vyšetření znamének nebo podologická měření, která jsou zaměřena na komplexním vyšetřením nohy, její zatížení při statické zátěži (stoj) a dynamické zátěži (chůze, běh) s případným zaměřením na jinou korekcí abnormalit na noze – například plochost nohy.

O zábavu nejmenších pojištěnců se v místním amfiteátru budou starat klaun, kouzelník, taneční soubory a v rámci sobotního odpoledne vystoupí i zpěvačka Markéta Konvičková, která pro svoje fanoušky připravuje dvě vystoupení a autogramiádu. Hry a soutěže o drobné dárky nebo „malování na obličej“ budou dětem k dispozici i na mnoha dalších místech přímo v areálu zoo.

Pojištěnci zdravotní pojišťovny RBP získají po předložení své klientské kartičky tradičně vstup do zoo zdarma. To se týká i všech návštěvníků, kteří se nově do RBP zaregistrují.

Tak nezapomeňte a přijďte!

Uvidíme se v sobotu 28. května.

Vaše RBP.

Upozornění: Zdravotní pojišťovna RBP si jako pořadatel této akce vyhrazuje právo na změnu programu a účinkujících.