800 213 213

Daruj krev v Ostravě aneb 450 ml Naděje

Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava | 26.2.2020

RBP, zdravotní pojišťovna vás zve na akci Staň se prvodárcem krve a přidej se k nám - DARUJ KREV, která se uskuteční ve středu 26. února 2020 v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.

Generální partner akce RBP, zdravotní pojišťovna trvale podporuje bezpříspěvkové dárce v rámci svých preventivních programů a prvodárcům nabízí příspěvek ve výši 1 213 Kč na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví dárců.

Bezpříspěvkových dárců krve je v České republice dlouhodobě nedostatek. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky i transfuzních stanic meziročně klesá počet dárců a narůstá jejich věkový průměr. V České republice je v nemocničních transfuzních zařízeních evidováno přibližně 270.000 dobrovolných dárců, což je o 100.000 méně, než by byl optimální stav dle doporučení Rady Evropy. Nejvíce v registru chybí mladí lidé od 18 do 35 let.

Dárcem krve se může stát člověk od 18 do 65 let s váhou více než 50 kilogramů, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá vysoký krevní tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní, promiskuitní a neužíval nitrožilně drogy.

Vedle svého morálního činu získává dobrovolný dárce krve nárok na pracovní volno v den odběru, snížení základu daně z příjmu za každý bezplatný odběr, vyznamenání od Českého červeného kříže, vitaminy a finanční příspěvky od zdravotní pojišťovny.

Připojte se do týmu dárců krve, darujte krev a podpořte dobrou věc!

Vaše RBP