800 213 213

Daruj krev, pomůžeš zachránit život! 14. června 2019

Světový den dárců krve slavíme 14. června v den narození vídeňského lékaře a objevitele Rh faktoru Karla Landsteinera. 

Cílem je upozornit na význam dárcovství a současně vzdát úctu a dík všem, kteří dobrovolně a nezištně darují krev pro záchranu druhého člověka.

Přes veškerý pokrok medicíny a vědy je lidská krev stále nenahraditelnou tekutinou. Krev dosud nelze uměle vyrobit a narůstá potřeba dárců krve a krevních složek. Průměrně přijme každý člověk v ČR za svůj život 4x krevní transfuzi a 12x přípravek vyrobený z krve. V současné době v ČR ubývá dárců krve a dárcovská základna stárne. Jejich nedostatek potvrzují data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) i transfuzní stanice. Po celé republice chybí přibližně sto tisíc dárců krve.

Nejkrizovější období zažívají transfuzní oddělení během léta, kdy je více nehod a úrazů, ale většina dárců odjíždí na dovolené. Potřeba krve je nejčastější u těžkých úrazů a dopravních nehod, operací, porodních komplikací, závažných dlouhotrvajících onemocnění, onkologické léčby, onemocnění s poruchou krvetvorby a dalších.

V letošním roce zdravotní pojišťovna RBP pro bezpříspěvkové dárce krve, plazmy a kostní dřeně připravila finanční příspěvky ve výši až 6 000 Kč za rok. Dárci kostní dřeně mohou získat příspěvek 3 000 Kč na úhradu vybraných aktivit podporujících jejich zdraví. Novinkou je také příspěvek prvodárcům ve výši 1 213 Kč.

RBP, zdravotní pojišťovna pořádá pravidelné Dny dárců krve, které jsou zaměřeny na podporu zdravého životního stylu a osvětově preventivní programy. Pro dárce jsou připraveny zajímavé aktivity, které jim zpříjemní čekání na odběr - např. měření cévního věku, zraku, konzultace s fyzioterapeutem, měření tělesného složení, nutriční poradenství a jiné.

Přidejte se do týmu dárců krve, darujte život a naději nemocným! Jediným odběrem může dobrovolný dárce zachránit až tři lidské životy.