800 213 213

Dárci krve mohou v RBP získat i doživotní „bonusovou rentu“ 11. června 2020

Ostrava (11. červen 2020) – Zdravotní pojišťovna RBP v roce 2019 podpořila dobrovolné dárcovství krve a kostní dřeně svých pojištěnců částkou bezmála 7 milionů korun. V registru jejich klientů se loni objevilo i 300 nových prvodárců.

I když je v České republice v nemocničních transfuzních zařízeních evidováno přibližně 270 tisíc dobrovolných dárců, je to o 100 tisíc méně, než by byl optimální stav dle doporučení Rady Evropy. Nejvíce v registru chybí mladí lidé od 18 do 35 let.

„Ve zdravotní pojišťovně RBP se snažíme ke změně této situace přispět mimo jiné formou speciálních bonusů. Našim pojištěncům -  dobrovolným dárcům krve, plazmy a kostní dřeně proto nabízíme finanční příspěvky v roční výši až 6 tisíc korun, konkrétně 3 tisíce korun pro dárce krve a další 3 tisíce korun pro dárce kostní dřeně. Ty pak mohou využít například na úhradu stomatologické péče nebo očkování nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, na nákup zdravotnických prostředků léčivých přípravků a doplňků stravy nebo na vícedenní ozdravné pobyty v ČR a na Slovensku. Ale samozřejmě motivujeme i prvodárce, kterým nabízíme příspěvek ve výši 1 213 Kč,“ uvedl výkonný ředitel RBP  Antonín Klimša.

Současně upřesnil, že při splnění stanovených kritérií mají někteří dárci v RBP garantovánu doživotní „bonusovou rentu“ ve výší 2,5 tisíce korun, bez ohledu na aktivní dárcovství.  Součástí podpory dárcovství krve a kostní dřeně jsou vedle celoroční spolupráce zdravotní pojišťovny s krevními centry i speciální akce, konkrétně zaměřené na propagaci Světového dne dárců krve a zdravého životního stylu.

„Letos budeme se svými Stany zdraví RBP v Hematologicko-transfuzním oddělení Slezské nemocnice v Opavě a v Krevním centru Fakultní nemocnice v Olomouci s nabídkou diagnostiky tělesného složení a hydratace pokožky,“ upřesnil Ivo Čelechovský, tiskový mluvčí RBP.

Jen pro úplnost připomeňme, že Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) eviduje k 31. květnu 2020 asi 98 tisíc osob, které jsou připraveny zachránit život jinému člověku. V loňském roce přibylo bezmála 11 tisíc nových dárců, co je nejvíce od založení registru v roce 1992. Pozitivním trendem je i pokles průměrného věku dobrovolníku, který se momentálně pohybuje kolem 25 let.

„Aktivitu k dobrovolnému dárcovství kostní dřeně jsme v RBP iniciovali i prostřednictvím sociální sítě Facebook. Motivem nám byl stav malého chlapečka Milana, jehož rodiče a přátelé urgentně potřebovali najít pro jeho záchranu vhodného dárce. Tato akce na naší FB síti vzbudila mimořádný zájem našich pojištěnců a dokonce máme i zpětnou informaci o tom, že někteří z nich skutečně kostní dřen darovali“, doplnil na závěr Ivo Čelechovský.

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI BÝT POJIŠTĚNCEM RBP

Neváhejte - zaregistrujte se a začněte čerpat z řady výhod a benefitních programů.

Registrovat on-line