800 213 213

Centrálním distributorem vakcín proti Covidu-19 bude Avenier, a.s. 19. července 2021

Ostrava, 19. července 2021

Zdravotní pojišťovny vybraly ze dvou uchazečů centrálního distributora vakcín proti nemoci Covid-19 v České republice. Vítězem výběrového řízení, jehož průběh koordinovala zdravotní pojišťovna RBP, je akciová společnost Avenier. „Vakcinace proti koronaviru není zdaleka u konce. Spolehlivý a zkušený distributor vakcín je klíčovým článkem řetězu distribuce od výrobců až ke konkrétním lidem,“ říká Antonín Klimša, výkonný ředitel RBP.

Veřejná zakázka předpokládala rozdělení vakcín do dvou kategorií podle požadavků na jejich distribuci v návaznosti na tzv. chladový řetězec. Každá z kategorií připouštěla odlišnou cenovou nabídku jednak pro zajištění distribuce do ordinací praktických lékařů, jednak do velkých očkovacích center.

Nový systém, využívající národního centrálního distributora, má zajistit především hladkou a včasnou dodávku vakcín na ta místa, která by jinak nemohla uspokojit aktuální poptávku po vakcinaci. „Veřejná zakázka již ve svém zadání jednoznačně popisuje požadavek na realizaci funkčního objednávkového systému, který zajistí, aby každý z lékařů měl potřebný počet dávek pro své pacienty. Chceme předejít tomu, aby na některých místech vakcíny nebyly aplikovány, zatímco jinde se jich nedostává,“ vysvětluje Antonín Klimša.

Očkovací látky, které jsou do České republiky dodávány na základě smlouvy mezi ČR a Evropskou komisí, přijme nově vybraný distributor na svůj centrální sklad. Lékaři nebo očkovací centra pak budou distributorovi průběžně zasílat objednávky na dodání vakcín, distributor pak garantuje doručení vakcín na konkrétní místo nejpozději do 3 pracovních dnů od objednávky.

Pokud nebudou ze strany neúspěšného uchazeče vzneseny námitky k průběhu zadávacího řízení, bude smlouva mezi zdravotními pojišťovnami a společností Avenier uzavřena na přelomu července a srpna letošního roku.

CHCI PŘEJÍT K RBP CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI BÝT POJIŠTĚNCEM RBP

Neváhejte - zaregistrujte se a začněte čerpat z řady výhod a benefitních programů.

Registrovat on-line