800 213 213

Bonusový příspěvek do 1 000 Kč na prázdninový pobyt 21. května 2019

Je určen pro děti, které dosud nedokončily povinnou školní docházku.

Z bonusového programu RBP, zdravotní pojišťovny můžete čerpat příspěvek do výše 1 000 Kč na úhradu letního prázdninového pobytového tábora v přírodě. Podmínkou je, že tento tábor organizuje škola, sportovní nebo zájmová organizace na území České nebo Slovenské republiky nepřetržitě po dobu minimálně 7 dní.

O tento příspěvek lze požádat po doložení Potvrzení o účasti ve škole v přírodě nebo na prázdninovém pobytu.

Příspěvek není určen na úhradu příměstských táborů.

Vaše RBP