800 213 213

Blahopřání k 25 letům Střediska Dvoreček 6. října 2021

RBP, zdravotní pojišťovna, která je dlouholetým smluvním partnerem Samostatného dětského oddílu (SDO) Brontosauři (od roku 2007), mu k tomuto významnému výročí přeje hodně úspěchů při výchově dětí a přípravě dalších důležitých projektů.

Oddíl byl založen v září 1987 na ZŠ Mládežnická v Havířově, v lednu 1996 pak transformován na občanské sdružení. V roce 1997 SDO Brontosauři přestěhoval své aktivity i sídlo do Ostravy, kde byly vytvořeny podmínky k růstu organizace i jejich aktivit. V roce 2007 pak zahájil realizaci svého největšího projektu - výstavby Střediska pro volný čas a ekologickou výchovu v Ostravě-Kunčičkách, Střediska Dvoreček.

Cílem SDO Brontosauři je sdružovat děti, mládež a dospělé za účelem ochrany přírody, chovu koní a jeho využití pro zdravý způsob života, vytvářet podmínky pro možnost účasti na svých programech postiženým dětem a mládeži a napomáhat jim k jejich zapojení do plnohodnotného života s využitím hipoterapie a ozdravných a rehabilitačních pobytů v přírodě.

Neodmyslitelnou součástí činnosti SDO Brontosauři je i Klub Pěstoun založený v roce 2010, který vznikl díky vybudovanému zázemí, zkušeností a praxí navíc podpořenou celou řadou sponzorů a zejména celospolečenskou poptávkou. Klub Pěstoun, pomáhá dětem umístěným v kojeneckých ústavech, dětských domovech a diagnostických centech hledat náhradního rodiče „pěstouna“. Jeho náplní je šíření povědomí o náhradní rodinné péči a společensky nedoceňovanému poslání pěstouna a pěstounské rodiny.

Na přiložených fotografiích můžete vidět výsledky úsilí, na kterých nese největší podíl vedoucí SDO Brontosauři pan Jiří Kohout.

PÁTEK 3. 12. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Podpora imunity

Přejít